Starostwo Powiatowe w Kartuzach - Wydział Geodezji
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Wydział Geodezji

Ogłoszenia · Mapa · Zasób · RUDP · Druki · Pomoce · Kontakt

02.01.2017 - PODGiK - Podsumowanie roku 2016

Rok 2016 w liczbach - dane z ostatnich 12 lat.
Podsumowanie roku 2016

29.12.2016 - PODGiK - Komunikat nr 8/2016

Komunikat nr 8/2016 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

19.12.2016 - Życzenia

Życzenia dla Klienktów Wydziału Geodezji

15.11.2016 - Kontakt ws. ew. problemów technicznych

Szanowni geodeci, w przypadku problemów technicznych związanych z korzystaniem z nowego portalu geodety (udostępnionego na potrzeby przeglądania danych EGiB), prosimy o kontakt z firmą Geomatyka-Kraków.

Dział wsparcia technicznego:
tel: 12 444 70 34
tel: 12 444 78 27

W pozostałych sprawach proszę o kontakt z Ośrodkiem.

09.11.2016 - PODGiK - Komunikat nr 7/2016

Komunikat nr 7/2016 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

09.11.2016 - PODGiK - zmiana dot. komunikatu nr 4/2016

Komunikat nr 4/2016 w części dotyczącej ponownego zawiadamiania o zakończeniu pracy traci aktualność w związku z pismem GGK nr IZ-PZGiK.700.20.2016 z dnia 21.102016r.

Od dnia dzisiejszego obowiązują nowe zasady przy zgłaszaniu i kompletowaniu podziałów nieruchomości tzw. "II etapowych". Szczegóły znajdują się tutaj.

31.10.2016 - WebEWID - przerwa techniczna

PRZERWA TECHNICZNA
w działaniu serwisu WebEWID

W dniu 02.11.2016 (środa) prowadzone będą prace administracyjne związane z aktualizacją serwisu a także przygotowaniami do uruchomienia nowych funkcjonalności i portali. Zakres tych prac wymusza wyłączenie systemu w w/w terminie. Przepraszamy za utrudnienia.

13.10.2016 - PODGiK - Komunikat nr 6/2016

Komunikat nr 6/2016 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

13.10.2016 - Spotkanie z geodetami

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

zaprasza wszystkich zainteresowanych geodetów na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 9 listopada 2016r. (środa) o godz. 08:30
w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Dworcowa 1
(II piętro, sala konferencyjna)

Tematem wiodącym spotkania będzie omówienie zasad działania narzędzia do automatyzacji procesu rejestrowania zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przygotowywania niezbędnych materiałów do realizacji tych prac. Ponadto zostanie poruszony temat operatów elektronicznych, informatyzacji zasobu oraz dalszego rozwoju systemu informatycznego.
Jednocześnie prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tematów z odpowiednim wyprzedzeniem w tut. Ośrodku (mailowo bądź osobiście).

21.06.2016 - PODGiK - Komunikat nr 5/2016

Komunikat nr 5/2016 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

07.06.2016 - aktualizacja TurboEWID 9.0

Zgodnie z zapowiedziami (Komunikat nr 2/2016) z dniem dzisiejszym nastąpiła aktualizacja oprogramowania TurboEWID stosowanego w Wydziale Geodezji do wersji 9.0.

13.05.2016 - PODGiK - Komunikat nr 4/2016

Komunikat nr 4/2016 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

29.04.2016 - PODGiK - Komunikat nr 3/2016

Komunikat nr 3/2016 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

29.04.2016 - PODGiK - Komunikat nr 2/2016

Komunikat nr 2/2016 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

24.03.2016 - Spotkanie z geodetami

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

zaprasza wszystkich zainteresowanych geodetów na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 29 kwietnia 2016r. (piątek) o godz. 08:30
w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Dworcowa 1
(II piętro, sala konferencyjna)

Na spotkaniu zostaną poruszone sprawy bieżące w tym najnowsze zmiany w przepisach dot. geodezji i kartografii (PGiK, mapa zasadnicza, GESUT, EGiB).
Jednocześnie prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tematów z odpowiednim wyprzedzeniem w tut. Ośrodku (mailowo bądź osobiście).

04.01.2016 - PODGiK - Komunikat nr 1/2016

Komunikat nr 1/2016 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

» Przyjęcie operatu do zasobu - schemat blokowy v.2.0 [PDF]
» Lista przepisów wraz ze skrótami stosowanymi w protokołach weryfikacji [PDF]

10.12.2015 - PODGiK - Zaproszenie na warsztaty

Zaproszenie na warsztaty z obsługi programu TurboMAP / TurboEWID v8.5 które odbędą się w dniu 15.01.2016r. o godz. 08:30.

07.12.2015 - PODGiK - Komunikat nr 4/2015

Komunikat nr 4/2015 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

rozporządzenie ws. GESUT
rozporządzenie ws. BDOT i mapy zasadniczej

17.08.2015 - Spotkanie z geodetami

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

zaprasza wszystkich zainteresowanych geodetów na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 11 września 2015r. (piątek) o godz. 08:30
w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Dworcowa 1
(II piętro, sala konferencyjna)

Na spotkaniu zostaną poruszone sprawy bieżące, m.in. etapowanie prac geodezyjnych; standardowe zamówienia na materiały pzgik przy zgłaszaniu prac; aktualizacja map do celów projektowych; określanie zgodności/niezgodności inwentaryzowanych obiektów z projektem; wydawanie plików do modyfikacji dla geodetów; redakcja map (zasady, symbole, atrybuty) i inne.
Jednocześnie prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tematów z odpowiednim wyprzedzeniem w tut. Ośrodku (mailowo bądź osobiście).

16.07.2015 - PODGiK - Komunikat nr 3/2015

Komunikat nr 3/2015 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

29.04.2015 - PODGiK - Komunikat nr 2/2015

Komunikat nr 2/2015 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

02.03.2015 - Przyjęcie operatu do zasobu - schemat blokowy v1.0

W dziale pomoce udostępniamy schemat blokowy v1.0 procedury przyjmowania operatu do pzgik. Materiał ten precyzuje zakresy kompetencyjne na poszczególnych etapach opisywanego procesu. Dodatkowo ma pomoóc Wykonawcom w interpretacji zmian statusów w Portalu Geodety (przy użyciu narzędzia EKS - ewidencja kontrolna sprawy).

17.02.2015 - PODGiK - Komunikat nr 1/2015

Komunikat nr 1/2015 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

18.09.2014 - Spotkanie z geodetami dot. zmian w przepisach

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

zaprasza wszystkich zainteresowanych geodetów na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 2 października 2014r. (czwartek) o godz. 08:30
w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Dworcowa 1
(II piętro, sala konferencyjna)

Na spotkaniu zostaną omówione szczegóły związane ze zmianą ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych.

10.09.2014 - Parametry transformacji nowy plik

W dziale pomoce udostępniamy nowy plik z parametrami transformacji między układem 1965(3) a 2000(6) tym razem dla TURBOMAP v8.3 - nowy plik potrzebny po aktualizacji Turbo EWID-a.

14.07.2014 - nowe wzory druków obowiązujące po nowelizacji Prawa Geodezyjnego

W dziale druki udostępniamy nowe wzory druków obowiązujące po nowelizacji Prawa Geodezyjnego.

04.07.2014 - przerwa techniczna w serwisie WebEWID

Wydział Geodezji informuje, że w nocy z 11 na 12 lipca 2014 (pt/sob) nastąpi przewra techniczna w działaniu serwisu WebEWID. Prace mogą potrwać do poniedziałku 14 lipca. Przepraszamy za utrudnienia.

16.06.2014 - Portal Komornika

Wydział Geodezji prowadzi System Informacji Przestrzennej Powiatu Kartuskiego WebEWID. Jednym z komponentów tego systemu jest Portal Komornika umożliwiający bezpośredni dostęp, za pośrednictwem Internetu, do informacji w bazie danych ewidencji gruntów i budynków o właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających gruntami, budynkami i lokalami na terenie powiatu kartuskiego. Korzystanie z portalu przez komorników jest bezpłatne po zalogowaniu na stronie WebEWID W celu uzyskania dostępu do Portalu Komornika należy wypełnić załączony wniosek i dostarczyć go do Starostwa Powiatowego w Kartuzach wraz z kopią decyzji Ministra Sprawiedliwości o powołaniu na stanowisko komornika sądowego potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”. Wniosek do pobrania w dziale druki. Po otrzymaniu w/w wniosku przygotowana zostanie umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w której między innymi będzie zapisany login i hasło.
UWAGA:
W przypadku wątpliwości, co do stanu posiadania nieruchomości przez podmioty uwidocznione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków można również zwrócić się z zapytaniem w formie pisemnej lub w celu uzyskania „Wypisu z rejestru gruntów” złożyć zamówienie. Za „Wypis z rejestru gruntów” jako formę informacji o podmiotach uwidocznionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków nadal pobierana jest opłata.

09.06.2014 - informacja dot. BDOT500/GESUT

Wydział Geodezji informuje, że z dniem 09.06.2014 r. dokonano konwersji obiektów K1(98) do modelu pojęciowego zgodnego z BDOT500 i GESUT (na podstawie rozporządzenia MAiC z dnia 12.02.2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej [Dz.U.2013.383]). Tak jak wyjaśniono na spotkaniu w dniu 22.05.2014 r. proces ten objął 70% obiektów znajdujących się w powiatowej bazie danych. Pozostałe elementy, wymagające weryfikacji w terenie (jednoznacznej identyfikacji, uzup. atrybutów opisowych lub geometrii obiektów), będą przenoszone do BDOT500/GESUT przy okazji bieżących prac geodezyjnych (przy bieżącej aktualizacji właściwych baz danych). Jednocześnie informujemy, że powyższe nie jest tożsame z założeniem BDOT500/GESUT - oznacza natomiast rozpoczęcie tego procesu.

30.04.2014 - Spotkanie z geodetami dot. BDOT500

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

zaprasza wszystkich zainteresowanych geodetów na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 22 maja 2014r. (czwartek) o godz. 08:30
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
na sali - pracowni geodezyjnej

Na spotkaniu zostaną omówione szczegóły konwersji powiatowej bazy danych do BDOT500 a także następstwa związane z tym procesem.

29.04.2014 - poprawione wzory dot. EGiB

W dziale pomoce udostępniamy pismo GGK dotyczące poprawnych wzorów do stosowania przy obliczaniu pola powierzchni działek ewidencyjnych.

04.03.2014 - ZUDP zmiana dni pracy wewnętrznej

Zgodnie z oczekiwaniami geodetów i projektantów zgłoszonymi na spotkaniu w dniu 14.02.2014r. zmianie ulegają dni pracy wewnętrznej ZUDP. Od tej pory będą to środy i czwartki a nie jak dotąd - czwartki i piątki. Zmiana ma na celu ujednolicenie dni wewnętrznych funkcjonujących w pokrewnych wydziałach. Korespondencję kierowaną do ZUDP należy składać w sekretariacie Wydziału Geodezji.

14.02.2014 - Spotkanie z geodetami i projektantami

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

zaprasza wszystkich zainteresowanych geodetów i projektantów na
spotkanie przedstawicielami wydziałów: Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Geodezji,
które odbędzie się 14 lutego 2014r. (piątek) o godz. 10:00
w budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach ul. Dworcowa 1
sala nr 303 (II piętro)

Tematem spotkania będą m.in. zagadnienia związane z procesem inwestycyjnym i procedury wydawania dokumentacji w trakcie jego trwania. Dodatkowo poruszane będą bieżące tematy geodezyjne występujące na linii GEODETA – PODGIK/EGIB/ZUDP. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie propozycji tematów/pytań (z odpowiednim wyprzedzeniem pocztą email (geodezja@kartuskipowiat.pl) lub w sekretariacie Wydziału Geodezji (ul. Gen. J. Hallera 1).

24.01.2014 - Parametry transformacji

W dziale pomoce udostępniamy parametry transformacji między układem 1965(3) a 2000(6) tym razem dla TURBOMAP v8.1.

31.12.2013 - WebEWID nieczynny

W dniach 31.12.2013 - 07.01.2014 mogą pojawić się problemy z dostępem do serwisu WebEWID. Ma to związek z pracami konserwacyjno-modernizacyjnymi w serwisie.
Przepraszamy za utrudnienia.

26.11.2012 - UWAGA GEODECI - spotkanie informacyjne

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

zaprasza wszystkich zainteresowanych geodetów na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 6 grudnia 2012r. (czwartek) o godzinie 12:00
w budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach ul. Dworcowa 1
sala nr 303 (II piętro)

Tematem spotkania będzie m.in. treść rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

19.11.2012 - Parametry transformacji

W dziale pomoce udostępniamy parametry transformacji między układem 1965(3) a 2000(6).

7.11.2012 - UWAGA!!!!!

Od dnia 19.11.2012 r. zasób PODGiK Kartuzy będzie prowadzony w układzie 2000.

W związku z powyższym do 14.11.2012 (włącznie) należy przekazać do PODGiK operaty, które opracowane zostały w układzie „1965”.

WSZYSTKIE przekazywane mapy (powykonawcze, projektowe, opiniodawcze) mają mieć wkreśloną również SIATKĘ KWADRATÓW W UKŁADZIE 2000. Lub WYŁĄCZNIE W UKŁADZIE 2000.

W związku z powyższym w dniach 16.11.2012 - 18.11.2012 również PORTAL GEODETY serwisu WebEWID będzie nieczynny z przyczyn technicznych. Przepraszamy za utrudnienia.

30.12.2011 - WebEWID już dostępny

Serwis WebEWID jest już dostępny. Wraz z nową wersją pojawiły się drobne zmiany interfejsu oraz nowe funkcjonalności. Dziennik prac geodezyjnych (portal/panel geodety) znajduje się w zakładce "moduły".

29.12.2011 - WebEWID nieczynny

W dniach 29.12.2011 - 02.01.2012 serwis WebEWID będzie nieczynny z przyczyn technicznych. Przepraszamy za utrudnienia.

16.12.2011 - Nowa wersja TurboEWID 7.9

Od dnia 16.12.2011r. w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach funkcjonuje nowa wersja oprogramowania TurboEWID v7.9 a w konsekwencji nowa wersja plików KCD 2.0

Do prawidłowej obsługi formatu KCD 2.0 niezbędny jest program TurboMAP 2.0 dostępny (w ramach dotychczasowych licencji) na stronie producenta.

Jak informuje firma GEOMATYKA-KRAKÓW oprogramowanie TE7.9 i TM2.0 nie ma możliwości eksportu do wersji KCD 1.0 (TM1.5 i wcześniejsze i TE7.8 i wcześniejsze), ale je poprawnie wczyta. Próba wczytania pliku w wersji KCD 2.0 (a więc z TurboEWID 7.9 i TurboMAP 2.0) przez TurboMAP 1.5 kończy się komunikatem "data error". Potrzebna jest tym wykonawcom, którzy współpracują z powiatami z TurboEWID w wersji 7.9.

22.06.2011 - III Integracyjny Spływ Geodezyjny

Przystań Kajakowa oraz Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne
zapraszają na III integracyjny spływ kajakowy rzeką Słupią:

III Integracyjny Spływ Geodezyjny
23 lipca 2011

Szczegóły dotyczące imprezy znajdują się tutaj.

27.04.2011 - przykładowy skład operatów

     W dziale pomoce udostępniamy Państwu przykładowe składy operatów technicznych w podziale na typowe asortymenty.

30.11.2009 - Zgłaszanie prac geodezyjnych przez internet - spotkanie informacyjne

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach
w związku z uruchomieniem narzędzia do zgłaszania prac geodezyjnych przez internet,
zaprasza wszystkich zainteresowanych geodetów na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 18 grudnia 2009r. (piątek) o godzinie 10:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kartuzach
ul. Dworcowa 1 (II piętro)

Prosimy o potwierdzenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu wpisując się na liście w sekretariacie Wydziału Geodezji bądź mailowo pod adresem geodezja(na)kartuskipowiat.pl

16.02.2009 - Web-EWID

     Udostępniamy Państwu Internetowy System Informacji Przestrzennej Web-EWID oparty na danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Korzystanie z serwisu nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych narzędzi (java, flash).

04.02.2009 - ZUDP - Ogłoszenie

     Uprzejmie informujemy, że dokumentacje projektowe składane do czwartku, celem uzgodnienia w ZUDP, będą przedkładane na posiedzeniu ZUDP w czwartek w następnym tygodniu. Pierwszeństwo mają opracowania projektowe złożone w wersji numerycznej oraz projekty zawierające współrzędne punktów charakterystycznych trasy urządzeń podziemnych, pod warunkiem, że spełniają one wymagania dokładnościowe mapy zasadniczej. W pozostałych przypadkach termin przedłożenia na posiedzenie może zostać przesunięty, ponieważ doprowadzenie projektu do formy numerycznej wymaga dodatkowych nakładów pracy.

Uwaga

     Materiały z zasobu wydawane są dopiero po zarejestrowaniu pracy geodezyjnej. Druk zgłoszenia można pobrać klikając tutaj.


Starostwo Powiatowe w Kartuzach - Wydział Geodezji
Powiat Kartuski
Webmaster 2006-2010 Michał Pellowski