Starostwo Powiatowe w Kartuzach - Wydział Geodezji
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Wydział Geodezji

Ogłoszenia · Mapa · Zasób · RUDP · Druki · Pomoce · Kontakt

Druki do pobrania

Druki obowiązujące po nowelizacji Prawa Geodezyjnego z roku 2014

» F1/Po-03/G Zgłoszenie pracy geodezyjnej [PDF] [ODT]
» F8/Po-03/G Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z EGiB [PDF] [ODT]
» F13/Po-03/G Wniosek P o udostępnienie materiałów PZGiK [PDF] [ODT]
» F13/Po-03/G Wniosek P1 dot. zbioru danych bazy danych EGiB [PDF] [ODT]
» F13/Po-03/G Wniosek P2 o udost. rejestrów z bazy danych EGiB [PDF] [ODT]
» F13/Po-03/G Wniosek P3 dot. Mapy ewidencyjnej i zasadniczej [PDF] [ODT]
» F13/Po-03/G Wniosek P4 dot. Rejestru cen i wartości nieruchomości [PDF] [ODT]
» F13/Po-03/G Wniosek P5 dot. Zbioru danych GESUT [PDF] [ODT]
» F13/Po-03/G Wniosek P6 dot. Zbioru danych BDSOG [PDF] [ODT]
» F13/Po-03/G Wniosek P7 dot. Bazy danych BDOT500 [PDF] [ODT]
» F13/Po-03/G Wniosek P8 dot. udostępnienia innych materiałów [PDF] [ODT]
» F22/Po-03/G Wniosek dot. korzystania z usług systemu ASG-EUPOS [PDF] [ODT]
» F23/Po-03/G Licencja określająca zakres uprawnień [PDF] [ODT]
» F24/Po-03/G Wniosek o uwierzytelnienie dokumentacji [PDF] [ODT]
» F25/Po-03/G Licencja upoważniająca wykonawcę prac geod. i kart. [PDF] [ODT]
» F26/Po-03/G Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geod. i kart. [PDF] [ODT]
» F27/Po-21/G Protokół weryfikacji materiałów przekazanych do PZGiK [PDF] [ODT]
» F28/Po-22/G Zgłoszenie pracy kartograficznej [PDF] [ODT]

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

» F4/Po-21/G Zawiadomienie o zniszczeniu/uszkodzeniu znaku geod. [PDF] [ODT]
» F17/Po-21/G Protokół sprawdzenia stanu znaku geodezyjnego [PDF] [ODT]
» F16/Po-22/G Wniosek o konto w serwisie WebEWID dla geodetów [PDF] [ODT]
» F29/Po-23/G Wniosek o konto w serwisie WebEWID [PDF] [ODT]

Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

» F5/Po-07/G Wniosek o skoordynowanie usyt. proj. sieci uzbr. terenu [PDF] [XLS]

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

» F9/Po-01/G Wniosek o zmianę adresu właściciela [PDF] [ODT]
» F19/Po-03/G Wniosek o upoważnienie klasyfikatora [PDF] [ODT]
» F20/Po-03/G Wniosek o zmianę klasyfikacji gruntów [PDF] [ODT]
» F21/Po-03/G Wniosek o założenie konta w Portalu Komornika [PDF] [ODT]

Przykładowe wzory dotyczące operatów (SAGiK)

» Zbiorze zestawienie zawartości operatów [ZIP]
» Przykładowe wzory okładek operatów v.6 [ZIP]
» Przykładowe wzory druków/dokumentów wchodzących w skład operatów v.2 [ZIP]


Dokumenty tekstowe w formacie ODT (OpenDocument) można edytować za pomocą pakietu biurowego OpenOffice.org lub LibreOffice.

Do odczytywania dokumentów w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Najnowsza jego wersja dostępna jest poniżej.


Starostwo Powiatowe w Kartuzach - Wydział Geodezji
Powiat Kartuski
Webmaster 2006-2010 Michał Pellowski