Starostwo Powiatowe w Kartuzach - Wydział Geodezji
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Wydział Geodezji

Ogłoszenia · Mapa · Zasób · RUDP · Druki · Pomoce · Kontakt

Druki do pobrania

Druki ISO

» F1/G Wniosek do ZUS/KRUS [PDF] [DOC]
» F2/G Wniosek do zmianę adresu [PDF] [DOC]
» F3/G Wniosek o upoważnienie klasyfikatora [PDF] [DOC]
» F4/G Wniosek w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów [PDF] [DOC]
» F5/G Wniosek o skoordynowanie usyt. proj. sieci uzbr. terenu [PDF]
» F6/G Wniosek o założenie konta w WebEWID [PDF] [DOC]
» F7/G Zawiadomienie o zniszczeniu znaku geodezyjnego [PDF] [DOC]
» F8/G Wniosek o założenie konta dla wykonawców prac geodezyjnych [PDF] [DOC]
» F9/G Protokół sprawdenia stanu znaku geodezyjnego [PDF] [DOC]
» F10/G Wniosek o założenie konta w WebEWID - Portal Komornika [PDF] [DOC]
» F11/G Wniosek rejestracja umowy dzierżawy [PDF] [DOC]
» F12/G Wniosek wykreślenie umowy dzierżawy [PDF] [DOC]
» F13/G Wniosek o ujawnienie lokali [PDF] [DOC]
» F14/G Wniosek o aktualizację EGiB [PDF] [DOC]
» F15/G Wniosek o założenie konta w WebEWID - Portal Rzeczoznawcy [PDF]

Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków

» EGiB Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z EGiB [PDF] [DOC]

Udostępnianie metariałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

» P Wniosek P o udostępnienie materiałów PZGiK [PDF] [DOC]
Poniżej zamieszczamy obligarotyjne wnioski uszczegóławiające - poza drukiem "P" należy dodatkowo wypełnić odpowiedni druk z poniższej listy, w zależności od rodzaju wnioskowanych danych:
   » P1 Wniosek P1 dot. zbioru danych bazy danych EGiB [PDF] [DOC]
   » P2 Wniosek P2 o udost. rejestrów z bazy danych EGiB [PDF] [DOC]
   » P3 Wniosek P3 dot. Mapy ewidencyjnej i zasadniczej [PDF] [DOC]
   » P4 Wniosek P4 dot. Rejestru cen i wartości nieruchomości [PDF] [DOC]
   » P5 Wniosek P5 dot. Zbioru danych GESUT [PDF] [DOC]
   » P6 Wniosek P6 dot. Zbioru danych BDSOG [PDF] [DOC]
   » P7 Wniosek P7 dot. Bazy danych BDOT500 [PDF] [DOC]
   » P8 Wniosek P8 dot. udostępnienia innych materiałów [PDF] [DOC]

Przykładowe wzory dotyczące operatów (SAGiK)

» Zbiorze zestawienie zawartości operatów [ZIP]
» Przykładowe wzory okładek operatów v.6 [ZIP]
» Przykładowe wzory druków/dokumentów wchodzących w skład operatów v.2 [ZIP]


Dokumenty tekstowe w formacie ODT (OpenDocument) można edytować za pomocą pakietu biurowego OpenOffice.org lub LibreOffice.

Do odczytywania dokumentów w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Najnowsza jego wersja dostępna jest poniżej.


Starostwo Powiatowe w Kartuzach - Wydział Geodezji
Powiat Kartuski
Webmaster 2006-2017 Michał Pellowski